top of page
כיבוי נרות בצבע שחור

פעמון לכיבוי נרות ללא עשן | צבע שחור

בתוספת בקבוקון מיניאטורי עם גפרור שחור

מתאים לכיבוי נרות

פעמון לכיבוי נרות

40.00 ₪מחיר
 • אין להשאיר נרות דולקים ללא השגחה.

  אין להזיז נרות כאשר הם דולקים או חמים- יש להמתין לקרישת השעווה לאחר הכיבוי. יש למקם את הנר על גבי משטח יציב ולא דליק. יש להרחיק מילדים גפרורים, וכל חומר דליק אחר – ולאסור עליהם לשחק בהם. הדלקת אש מכל סוג, צריכה להתבצע על-ידי אדם בוגר בלבד והרחק מילדים.

   

   

   

   

   

bottom of page